Zeitschriftenartikel

WI – Call for Papers, Heft 5/2010, Konstruktionsforschung in der Wirtschaftsinformatik

Vorschaubild nicht verfügbar
Volltext URI
Dokumententyp
Text/Journal Article
Datum
2009
Zeitschriftentitel
ISSN der Zeitschrift
Bandtitel
Quelle
Wirtschaftsinformatik: Vol. 51, No. 3
Verlag
Springer
Zusammenfassung
Beschreibung
Prof. Dr. Robert Winter, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen, St. Gallen, Schweiz,Robert.Winter@unisg.ch; Prof. Dr. Richard Baskerville,Georgia State University,Atlanta, Georgia,USA,Baskerville@acm.org (2009): WI – Call for Papers, Heft 5/2010, Konstruktionsforschung in der Wirtschaftsinformatik. Wirtschaftsinformatik: Vol. 51, No. 3. Springer. PISSN: 1861-8936. pp. 312-313
Schlagwörter
Zitierform
DOI
Tags